Klauzura Informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gór, KRS 0000211235 z siedzibą Pawia 41, 59-300 Lubin zwanym dalej Stowarzyszeniem;
  2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Stowarzyszenie nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: prezes.smg@gmail.com;
  3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu , adres poczty elektronicznej, pesel) przetwarzane będą w celu organizacji, przekazywania informacji, promocji Memoriału Iwony Buczek i jego laureatów na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a;
  4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane w zakresie: imię, nazwisko oraz wizerunek (opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji) będą udostępniane strona WWW, Facebook, mass media, zgodnie z celem określonym w pkt. 3;
  5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na Stowarzyszenie innymi przepisami prawa krajowego i UE lub do czasu cofnięcia zgody,co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt.

2;

  1. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Memoriale Iwony Buczek.
  3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.