Regulamin oraz pliki

IX MEMORIAŁ IWONY BUCZEK WE WSPINANIU NA TRUDNOŚĆ

POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

REGULAMIN

1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
ul. Pawia 41
59-300 Lubin
www.kielich.lubin.pl

2. PARTNERZY

Gmina Miejska Lubin

Powiat Lubiński

Regionalne Centrum Sportu w Lubinie

Firma Barabaś w Lubinie

3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:

24 września 2022

Wieża wspinaczkowa „Kielich” w Lubinie.
Jeden z najwyższych sztucznych obiektów wspinaczkowy w Polsce – 34 metry wysokości.

4. FORMUŁA ZAWODÓW:

Zawody mają charakter otwarty, towarzyski, bez strefy. W czasie eliminacji będziecie mieli do pokonania po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób, które zakwalifikują się do finału po 1 drodze. W kategorii Dzieci – pierwsza droga na wędkę, druga droga z dolną asekuracją. Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.

Kategorie:

 1. dziewczęta do 15 lat,
 2. chłopcy – do 15 lat,
 3. kobiety -16-wzwyż,
 4. mężczyźni; 16-wzwyż.

* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór oraz najlepszego zawodnika z Gminy Lubin.

** w kategorii dziewczęta, chłopcy obowiązuje limit czasowy.

Trudności dróg:

 1. Eliminacje dzieci: pierwsza droga 6a (na wędkę), druga droga 6c,
 2. Eliminacje kobiet: pierwsza droga 6a, druga droga 6c,
 3. Eliminacje mężczyzn: pierwsza droga 6b+, druga droga 7b.

*Drogi pełne (pion i przewieszenie- 34 m.)

Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle.

Finały:

 1. finał dzieci 6c,
 2. finał kobiet 7b,
 3. finał mężczyzn 8a.

5. ROUTSETTING

Routsetting zapewnia Marcin Wszołek.

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

08.45- otwarcie biura zawodów,

09.45- zamknięcie biura zawodów,

10.00- rozpoczęcie eliminacji,

16.00- zakończenie eliminacji,

16.00- 18.00- przerwa,

18.00- rozpoczęcie finałów,

20.30- zakończenie finałów,

20.45- nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników.

21.30-impreza kończąca zawody.

7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Zgłoszenia na zawody dokonujemy:

 1. po przez formularz,
 2. na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

Wpisowe w wysokości dorośli 80 zł, dzieci 70 zł wpłacamy przy rejestracji zawodników w dniu zawodów.

UWAGA!

W przypadku dokonania wpłaty na konto Stowarzyszenia do 31 sierpnia 2022 wpisowe będzie w promocyjnej wysokości: 70 zł dorośli, 60 zł dzieci. Wpłacone pieniądze nie podlegają zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w zawodach ani nie mogą być przekazane na rzecz innej,2 startującej osoby.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 1. Catering
 2. Memoriałowy upominek,
 3. Możliwość noclegu (bulderownia – warunki turystyczne) – prosimy o wcześniejszą informację poprzez drogę mailową,
 4. Impreza kończąca zawody.

9. NAGRODY:

Dla pierwszych 5 miejsc w kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:

I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł
III miejsce – 650 zł
IV miejsce – 350 zł
V miejsce –  200 zł


W klasyfikacjach „DZIEWCZYNKI” i „CHŁOPCY” oraz SMG i Gminy Lubin przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Pośród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

10. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:

Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia się w biurze zawodów w celu:

 1. weryfikacji jego obecności lub zapisu,
 2. podpisaniu stosownych oświadczeń w tym oświadczenia ochrony danych osobowych,
 3. pobrania pakietu zawodniczego.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

Chętnym osobom zapewniamy nocleg, prosimy, a wręcz nalegamy na pozostanie na imprezie kończącej zawody. W niedzielę dla uczestników Memoriału darmowy wspin na naszej wieży.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku ochrony danych osobowych. Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu zawodów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w zawodach.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Memoriału Iwony Buczek.

 Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej rozporządzeniem, informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Gór, KRS  0000211235 z siedzibą Pawia 41, 59-300 Lubin zwanym dalej Stowarzyszeniem;
 2. Zgodnie z art. 37 ust. 1 rozporządzenia Stowarzyszenie nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem: prezes.smg@gmail.com;
 3. Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, pesel) przetwarzane będą w celu organizacji, przekazywania informacji, promocji Memoriału Iwony Buczek i jego laureatów na podstawie art. 6 ust 1 pkt. a;
 4. Podane przez Państwa dane osobowe będą udostępniane w zakresie: imię, nazwisko oraz wizerunek (opcjonalnie, w zależności od pola eksploatacji) będą udostępniane strona WWW, Facebook, mass media, zgodnie z celem określonym w pkt. 3;
 5. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie obowiązkami nałożonymi na Stowarzyszenie innymi przepisami prawa krajowego i UE lub do czasu cofnięcia zgody, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Posiadają Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność            z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy przesyłać stosowną informację na adres Administratora podany w pkt. 2;
 8. Posiadają Państwa prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwa, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia udziału w Memoriale Iwony Buczek.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.