Regulamin

1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
ul. Pawia 41, 59-300 Lubin

2. PARTNERZY:

Gmina Lubin
Firma Barabaś Sp. z o.o. w Lubinie
Paralotnie Lubin Tomasz Foryś

3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:

28 września 2019
Wieża wspinaczkowa Kielich w Lubinie.
Jeden z najwyższych sztucznych obiektów wspinaczkowy w Polsce- 34 metry wysokości.

4. FORMUŁA ZAWODÓW:

Zawody mają charakter otwarty, towarzyski, bez strefy. W czasie eliminacji będziecie mieli do pokonania po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób, które zakwalifikują się do finału po 1 drodze. W kategorii Dzieci – pierwsza droga na wędkę, druga droga z dolną asekuracją. Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.
Kategorie:
– dziewczęta do 15 lat
– chłopcy do 15 lat
– kobiety; 16-wzwyż
– mężczyźni; 16-wzwyż
* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór oraz najlepszego zawodnika z Gminy Lubin.
Trudności dróg:
– Eliminacje dziewczynki, chłopcy: 1 droga 6a (na wędkę) , 2 droga 6c
– Eliminacje kobiet: 1 droga 6a, 2 droga 6c
– Eliminacje mężczyzn: 1 droga 6b+ , 2 droga 7b
*Drogi pełne (pion i przewieszenie- 34 m.)
Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle.
Finały:
– finał dziewczynki, chłopcy 6c,
– finał kobiet 7b,
– finał mężczyzn 8a .

5. ROUTSETTING

Routsetting zapewnia Marcin Wszołek.

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

08.45 – otwarcie biura zawodów
09.45 – zamknięcie biura zawodów
10.00 – rozpoczęcie eliminacji, grill
16.00 – zakończenie eliminacji
16.00 – 18.00 – przerwa obiadowa oraz koncert , możliwość wspinania po drogach eliminacyjnych, slackline, siatkówka
18.00 – rozpoczęcie finałów
20.30 – zakończenie finałów
20.45 – nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników
21.30 – xx.xx – impreza kończąca zawody

7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

przez formularz
– na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

Wpisowe w wysokości dorośli 50 zł, dzieci 40 zł wpłacamy przy rejestracji zawodników w dniu zawodów.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Wzór zgody dostępny w linku – Zgoda rodziców.

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

– katering,
– buff,
– możliwość noclegu (mieszkania prywatne, bulderownia – warunki turystyczne) – prosimy o wcześniejszą informację poprzez drogę mailową, – impreza kończąca zawody.

9. NAGRODY:

Dla pierwszych 5 miejsc w kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:
I miejsce – 1300 zł
II miejsce – 850 zł
III miejsce – 500 zł
IV miejsce – 250 zł
V miejsce – 150 zł

W klasyfikacjach „DZIEWCZYNKI” i „CHŁOPCY” oraz SMG i Gminy Lubin przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

10. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:

Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia się w biurze zawodów w celu:
– weryfikacji jego obecności lub zapisu,
– podpisaniu stosownych oświadczeń,
– pobrania pakietu zawodniczego.

11. INFORMACJE DODATKOWE:

Chętnym osobom zapewniamy nocleg, prosimy, a wręcz nalegamy na pozostanie na imprezie kończącej zawody. 😉
W niedzielę dla uczestników Memoriału darmowy wspin na naszej wieży.
Podczas Memoriału będzie można kupić specjalną memoriałową koszulkę w cenie 25 zł.
Chcecie mieć pewność, że dla Was nie zabraknie? Możecie koszulkę zamówić wcześniej. Prosimy o kontakt.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Integralną część regulaminu stanowi Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku ochrony danych osobowych.
Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu zawodów.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w zawodach – Załącznik nr 1

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.