Regulamin

VII MEMORIAŁ IWONY BUCZEK WE WSPINANIU NA TRUDNOŚĆ

POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU ALPINIZMU

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie ul. Pawia 41 59-300 Lubin

 1. PARTNERZY

Gmina Lubin

Firma Barabaś Sp. zo.o. w Lubinie

 1. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:

 26 września 2020  03 października 2020

Wieża wspinaczkowa „Kielich” w Lubinie.

Jeden z najwyższych sztucznych obiektów wspinaczkowy w Polsce- 34 metry wysokości.

 1. FORMUŁA ZAWODÓW:

Zawody mają charakter otwarty, towarzyski, bez strefy.  

W czasie eliminacji będziecie mieli do pokonania po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób, które zakwalifikują się do finału po 1 drodze.

W kategorii Dzieci – pierwsza droga na wędkę, druga droga z dolną asekuracją. Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.

Kategorie:

– dziewczęta do 15 lat włącznie

– chłopcy – do 15 lat włącznie

– kobiety;  16-wzwyż

– mężczyźni; 16-wzwyż 

* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór oraz najlepszego zawodnika zamieszkującego Gminę Lubin.

 

W kategorii dziewcząt oraz chłopców start odbywa się jednocześnie, zostaje wprowadzony limit czasowy na pokonanie drogi oraz po upływie tego czasu dalsze wejście nie będzie liczone, zaliczony zostanie jedynie ostatni punkt jaki został osiągnięty przed upływem czasu. Limit czasu został określony na 15 minut.

Trudności dróg:

– Eliminacje dzieci: 1 droga 6a (na wędkę) , 2 droga 6c

– Eliminacje kobiet: 1 droga 6a, 2 droga 6c

 • Eliminacje mężczyzn: 1 droga 6b+ , 2 droga 7b

*Drogi pełne (pion i przewieszenie- 34 m.)

Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle. Finały:

 • finał dzieci 6c,

– finał kobiet 7b,

– finał mężczyzn 8a.

 ROUTSETTING

Routsetting zapewnia Marcin Wszołek.

 1. HARMONOGRAM ZAWODÓW:

09.00- otwarcie biura zawodów,

09.45- zamknięcie biura zawodów,

10.00- rozpoczęcie eliminacji,

16.00- zakończenie eliminacji,

16.00- 18.00- przerwa obiadowa oraz koncert, możliwość wspinania po drogach eliminacyjnych (asekuracja we własnym zakresie), slackline,

18.00- rozpoczęcie finałów,

20.30- zakończenie finałów,

20.45- nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników.

21.30- xx.xx- impreza kończąca zawody.

 1. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:

Zgłoszenia na zawody dokonujemy:

– przez formularz:  https://forms.gle/qfnvycv9LyiLUHeD6   

– na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

 

Wpisowe w wysokości dorośli 50 zł, dzieci 40 zł wpłacamy przy rejestracji zawodników w dniu zawodów.

Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 1. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

– Catering – bon na żywność do wykorzystania w punkcie gastronomicznym,

– Pakiet startowy.

 1. NAGRODY:

Dla pierwszych 5 miejsc w kategoriach: „Kobiety” i „Mężczyźni” przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:

 • I miejsce – 1300 zł
 • II miejsce – 850 zł
 • III miejsce – 500 zł
 • IV miejsce – 250 zł
 • V miejsce – 150 zł

W klasyfikacjach „DZIEWCZYNKI” i „CHŁOPCY” oraz SMG i Gminy Lubin przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Pośród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

 1. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:

Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia się w biurze zawodów w celu:

 • weryfikacji jego obecności lub zapisu,
 • podpisaniu stosownych oświadczeń w tym oświadczenia ochrony danych osobowych – pobrania pakietu zawodniczego.
 • Podpisanie oświadczenia o stanie zdrowia nie wskazującym na zakażenie wirusem Sars-CoV-2, oraz o obowiązku poinformowania organizatora zawodów jeżeli w okresie 14 dni od zakończenia ich wystąpią objawy lub zostanie potwierdzone zakażenie Covid-19.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:

W niedzielę dla uczestników Memoriału darmowy wspin na naszej wieży.

Podczas Memoriału będzie można kupić specjalną memoriałową koszulkę w cenie 25 zł. Chcecie mieć pewność, że dla Was nie zabraknie? Możecie koszulkę zamówić wcześniej. Prosimy o kontakt.

 1. BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE ZAWODÓW

 Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 2 m od przebywających w tych miejscach Uczestników zawodów, obowiązek nie dotyczy Zawodnika rozpoczynającego wspinaczkę od momentu wejścia w strefę konkurencji.

Jeśli Uczestnik Zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, nadmierna potliwość, ból mięśni, zmęczenie, powinien niezwłocznie:

 1. a) Udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca na Terenie zawodów (biuro zawodów);
 2. b) Powiadomić telefonicznie o tym fakcie Organizatora;
 3. c) Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;
 4. d) Zastosować się do zaleceń Inspekcji Sanitarnej.

Wejście do strefy konkurencji przez osoby nie uprawnione będzie skutkowało dyskwalifikacją. Rażące naruszenia zasad bezpieczeństwa, zasad prawa lub BHP będzie skutkowało dyskwalifikacją, wydaleniem osoby oraz wezwaniem Policji.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku ochrony danych osobowych. Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu zawodów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do udziału w zawodach.  

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.

Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków.

Osoba biorąca udział w zawodach oświadcza, że zapoznała się oraz zgadza się z zapisami regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.) oraz upublicznianie swojego wizerunku celem promocji oraz że nie ma przeciwwskazań do wzięcia udziału w zawodach wspinaczkowych, a w szczególności przeciwwskazań zdrowotnych.

Harmonogram zawodów ma charakter ramowy nie jest wiążący. Z uwagi na duże zainteresowanie godziny dotyczące startów proszę na bieżąco weryfikować w biurze zawodów.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.