V Memoriał Iwony Buczek we wspinaniu na trudność
REGULAMIN


1. ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Miłośników Gór w Lubinie
ul. Pawia 41
59-300 Lubin

2. PARTNERZY:
Gmina Lubin
Firma Barabaś Sp. zo.o. w Lubinie
Paralotnie Lubin Tomasz Foryś
3. CZAS I MIEJSCE ZAWODÓW:
29 września 2018
Wieża wspinaczkowa Kielich w Lubinie.
Jeden z najwyższych sztucznych obiektów wspinaczkowy w Polsce- 34 metry wysokości.

4. FORMUŁA ZAWODÓW:
Zawody maja charakter otwarty, towarzyski, bez strefy. W czasie eliminacji będziecie mieli do pokonania po 2 drogi eliminacyjne (z dolną asekuracją) oraz dla osób, które zakwalifikują się do finału po 1 drodze. W kategorii Dzieci - pierwsza droga na wędkę, druga droga z dolną asekuracją. Każdemu z uczestników przypada jedna próba na pokonanie drogi.
Kategorie:
– dzieci – do 15 lat
- kobiety; 16-wzwyż
– mężczyźni; 16-wzwyż
* Dodatkowa (osobna) klasyfikacja wśród członków Stowarzyszenia Miłośników Gór.
Trudności dróg:
– Eliminacje dzieci: 1 droga 6a (na wędkę) , 2 droga 6c
- Eliminacje kobiet: 1 droga 6a, 2 droga 6c
– Eliminacje mężczyzn: 1 droga 6b+ , 2 droga 7b
*Drogi pełne (pion i przewieszenie- 34 m.)
Przy dużej liczbie uczestników eliminacje mogą rozgrywać się równolegle.
Finały:
– finał dzieci 6c,
- finał kobiet 7b,
– finał mężczyzn 8a .

5. ROUTSETTING
Routsetting zapewnia Marcin Wszołek.

6. HARMONOGRAM ZAWODÓW:
08.45- otwarcie biura zawodów
09.45- zamknięcie biura zawodów
10.00- rozpoczęcie eliminacji, grill
16.00- zakończenie eliminacji
16.00- 18.00- przerwa obiadowa oraz koncert , możliwość wspinania po drogach eliminacyjnych, slackline, siatkówka
18.00- rozpoczęcie finałów
20.30- zakończenie finałów
20.45- nagrodzenie najlepszych zawodników, rozlosowanie nagród wśród pozostałych uczestników
21.30- xx.xx- impreza kończąca zawody

7. ZGŁOSZENIA I WPISOWE:
- przez formularz
- na miejscu zawodów, przed ich rozpoczęciem.

Wpisowe w wysokości 40 zł wpłacamy przy rejestracji zawodników w dniu zawodów.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w zawodach. Wzór zgody stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

8. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
– katering
– grill,
– herbata, kawa,
– koszulka, buff (ilość ograniczona- liczy się kolejność zgłoszeń). – możliwość noclegu (mieszkania prywatne, bulderownia- warunki turystyczne)- prosimy o wcześniejszą infromację poprzez drogę mailową,
– impreza kończąca zawody.

9. NAGRODY:
Dla pierwszych 5 miejsc w danej kategorii przewidziane są puchary oraz atrakcyjne nagrody pieniężne:
I miejsce – 1200 zł
II miejsce – 800 zł
III miejsce – 400 zł
IV miejsce – 200 zł
V miejsce – 100 zł

W klasyfikacji „Dzieci” SMG i Gminy Lubin przewidziane są puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Pośród pozostałych uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

10. REJESTRACJA ZAWODNIKÓW:
Każdy zawodnik po przybyciu na miejsce stawia sie w biurze zawodów w celu:
– weryfikacji jego obecności lub zapisu,
– podpisaniu stosownych oświadczeń,
– pobrania pakietu zawodniczego.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
Chętnym osobom zapewniamy nocleg, prosimy, a wręcz nalegamy na pozostanie na imprezie kończącej zawody. ;)
W niedziele istnieje możliwość darmowego wspinu na naszej wieży.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Integralną część regulaminu stanowi załącznik nr 1 Klauzula Informacyjna dotycząca obowiązku ochrony danych osobowych.
Zawodnik jest zobowiązany do wyrażenia stosownej zgody w formularzu zgłoszeniowym i osobistego podpisania należnych dokumentów przy dokonywaniu rejestracji w dniu zawodów.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne ale konieczne do udziału w zawodach.
- Zalacznik nr 1

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Osoby biorące udział w zawodach nie powinny mieć przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania sportów wysiłkowych.
Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od ryzyka uprawiania sportów ekstremalnych.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki wynikające z udziału w zawodach osób nieubezpieczonych, osób chorych oraz za skutki owych wypadków.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.
Bieżące informacje znajdziesz na:
www.facebook.com/memorialIwonyBuczek